Máte k dispozici

  • Soupis zboží v komisi.
  • Aktualní prodejní cenu.
  • Stav prodaných věcí.
  • Věci, které se od posledního vyučtování prodaly a čekají na vyplacení.

Objeví se ještě

  • Částka za kterou se daná věc prodala.
  • Váš procentuální nárok.

Výhody

  • Celkový přehled.
  • Aktualizace každých deset minut.
  • Prodej pod kontrolou.
  • Uvidíte výsledky.

Ukázka prodejního konta: